Taiwan (Counties and Townships)

wiki-link


Taipei CityBeitou | Daan | Datong | Nangang | Neihu | Shilin | Songshan | Wanhua | Wenshan | Xinyi | Zhongshan | Zhongzheng |
Keelung CityAnle District | Cidu District | Jhongjheng District | Jhongshan District | Nuannuan District | Ren-ai District | Sinyi District |
Taipei CountyBali Township | Banciao City | Danshuei Township | Gongliao Township | Jhonghe City | Jinshan Township | Linkou Township | Lujhou City | Pinglin Township | Pingsi Township | Rueifang Township | Sanchong City | Sanjhih Township | Sansia Township | Shenkeng Township | Shihding Township | Shihmen Township | Shuangsi Township | Shulin City | Sijhih City | Sindian City | Sinjhuang City | Taishan Township | Tucheng City | Wanli Township | Wugu Township | Wulai Township | Yingge Township | Yonghe City |
Lienchiang CountyBeigan Township | Chukuang Township | Dongyin Township | Nankan Township |
Yilan CountyDatong Township | Dongshan Township | Jhuangwei Township | Jiaosi Township | Luodong Township | Nan-ao Township | Sansing Township | Su-ao Township | Toucheng Township | Wujie Township | Yilan City | Yuanshan Township |
Hsinchu CityEast District | North District | Siangshan District |
Hsinchu CountyBaoshan Township | Beipu Township | Cyonglin Township | Emei Township | Guansi Township | Hengshan Township | Hukou Township | Jhubei City | Jhudong Township | Jianshih Township | Sinfong Township | Sinpu Township | Wufong Township |
Taoyuan CountyBade City | Dasi Township | Dayuan Township | Fusing Township | Guanyin Township | Gueishan Township | Jhongli City | Longtan Township | Lujhu Township | Pingjhen City | Sinwu Township | Taoyuan City | Yangmei Township |
Miaoli CountyDahu Township | Gongguan Township | Houlong Township | Jhunan Township | Jhuolan Township | Miaoli City | Nanjhuang Township | Sanwan Township | Sanyi Township | Shihtan Township | Sihu Township | Tai-an Township | Tongluo Township | Tongsiao Township | Toufen Township | Touwu Township | Yuanli Township | Zaociao Township |
Taichung CityBeitun District | Central District | East District | Nantun District | North District | South District | West District | Xitun District |
Taichung CountyCingshuei Township | Da-an Township | Dadu Township | Dajia Township | Dali City | Daya Township | Dongshih Township | Fongyuan City | Heping Township | Houli Township | Longjing Township | Shalu Township | Shengang Township | Shihgang Township | Sinshe Township | Taiping City | Tanzih Township | Waipu Township | Wuci Township | Wufong Township | Wurih Township |
Changhua CountyBeidou Township | Changhua City | Dacheng Township | Dacun Township | Erlin Township | Ershuei Township | Fangyuan Township | Fenyuan Township | Fusing Township | Hemei Township | Huatan Township | Jhutang Township | Lugang Township | Pitou Township | Pusin Township | Puyan Township | Shengang Township | Shetou Township | Siansi Township | Sihu Township | Sijhou Township | Sioushuei Township | Tianjhong Township | Tianwei Township | Yongjing Township | Yuanlin Township |
Nantou CountyCaotun Township | Chichi Township | Guosing Township | Jhongliao Township | Jhushan Township | Lugu Township | Mingjian Township | Nantou City | Puli Township | Ren-ai Township | Shueili Township | Sinyi Township | Yuchih Township |
Chiayi CityEast District | West District |
Chiayi CountyAlishan Township | Budai Township | Dalin Township | Dapu Township | Dongshih Township | Fanlu Township | Jhongpu Township | Jhuci Township | Lioujiao Township | Lucao Township | Meishan Township | Minsyong Township | Puzih City | Shueishang Township | Sikou Township | Singang Township | Taibao City | Yijhu Township |
Yunlin CountyBaojhong Township | Beigang Township | Cihtong Township | Dapi Township | Dongshih Township | Douliou City | Dounan Township | Erlin Township | Gukeng Township | Huwei Township | Kouhu Township | Linnei Township | Lunbei Township | Mailiao Township | Shueilin Township | Sihhu Township | Siluo Township | Taisi Township | Tuku Township | Yuanchang Township |
Tainan CityAnnan District | Anping District | East District | North District | South District | West-Central |
Tainan CountyAnding Township | Baihe Township | Beimen Township | Cigu Township | Danei Township | Dongshan Township | Guanmiao Township | Guantian Township | Guiren Township | Houbi Township | Jiali Township | Jiangjyun Township | Lioujia Township | Liouying Township | Longci Township | Madou Township | Nanhua Township | Nansi Township | Rende Township | Shanhua Township | Shanshang Township | Siaying Township | Sigang Township | Sinhua Township | Sinshih Township | Sinying City | Syuejia Township | Yanshuei Township | Yongkang City | Yujing Township | Zuojhen Township |
Kaohsiung CityCianjhen District | Cianjin District | Cijin District | Gushan District | Lingya District | Nanzih District | Sanmin District | Siaogang District | Sinsing District | Yancheng District | Zuoying District |
Kaohsiung CountyAlian Township | Ciaotou Township | Cishan Township | Daliao Township | Dashe Township | Dashu Township | Fongshan City | Gangshan Township | Hunei Township | Jiading Township | Jiasian Township | Linyuan Township | Liouguei Township | Lujhu Township | Maolin Township | Meinong Township | Mituo Township | Namasia Township | Neimen Township | Niaosong Township | Renwu Township | Shanlin Township | Taoyuan Township | Tianliao Township | Yanchao Township | Yong-an Township | Zihguan Township |
Penghu CountyBaisha Township | Cimei Township | Husi Township | Magong City | Siyu Township | Wang-an Township |
Kinmen CountyChincheng Township | Jinhu Township | Jinning Township | Jinsha Township | Lieyu Township | Wuchiu Township |
Pingtung CountyChangjhih Township | Chaojhou Township | Checheng Township | Chunrih Township | Fangliao Township | Fangshan Township | Gaoshu Township | Hengchun Township | Jhutian Township | Jiadong Township | Jiouru Township | Kanding Township | Laiyi Township | Ligang Township | Linbian Township | Linluo Township | Liouciou Township | Majia Township | Manjhou Township | Mudan Township | Nanjhou Township | Neipu Township | Pingtung City | Sandimen Township | Shihzih Township | Sinpi Township | Sinyuan Township | Taiwu Township | Tungkang Township | Wandan Township | Wanluan Township | Wutai Township | Yanpu Township |
Taitung CountyBeinan Township | Changbin Township | Chenggong Township | Chihshang Township | Daren Township | Dawu Township | Dunghe Township | Guanshan Township | Haiduan Township | Jinfong Township | Lanyu Township | Luye Township | Lyudao Township | Taimali Township | Taitung City | Yanping Township |
Hualien CountyFengbin Township | Fonglin Township | Fuli Township | Guangfu Township | Hualien City | Jhuosi Township | Ji-an Township | Rueisuei Township | Shoufong Township | Sincheng Township | Sioulin Township | Wanrong Township | Yuli Township |
 


Add to Google

Add Facebook App